Baby’s & Zwangerschap

Net als bij volwassenen kan osteopathie ook toegepast worden bij baby’s en kinderen. Want zelfs in hun prille leventje kunnen baby’s of kinderen al te maken krijgen met blokkades of letsels. Bij baby’t jes is dit vaak een gevolg van een zware bevalling of een verkeerde houding in de baarmoeder. Maar ook de typische kinderziektes en aandoeningen of een val tijdens het spelen kunnen bij kinderen blokkades veroorzaken.

In de geneeskunde gaat men ervan uit dat een kind geen kleine volwassene is en dit geldt ook in de osteopathie. Kinderen zijn nog volop in de groei en aan het ontwikkelen, zowel op fysiek als op mentaal vlak en dat vraagt voor elk kind een unieke aanpak. Een baby wordt daarom ook nooit gemanipuleerd (gekraakt)!

Baby’s

 • huilbaby’s
 • reflux
 • Schedelasymmetrie en voorkeurshouding ; afplatting van het schedeltje, overstrekking van het lichaam
 • torticollis (scheefstand van het hoofd)
 • darmkrampen, moeilijke stoelgang, diarree, overmatige winderigheid
 • slik- of zuigstoornissen
 • Motorische problemen: laattijdig of niet kruipen, moeilijk stappen, asymmetrische bewegingen, rug-/nekklachten …
 • onrust
 • slaapstoornissen

Zwangerschap

Osteopathie kan heel nuttig zijn om de mama tijdens of na de zwangerschap te verlossen van pijn ter hoogte van de rug en/of bekken. Tijdens de behandeling wordt aan de hand van aangepaste technieken bewegingsverliezen losgemaakt om het lichaam van de moeder zo goed mogelijk voor te bereiden voor de bevalling.

Vrouwen kunnen tijdens de zwangerschap te kampen hebben met bewegingsverliezen of blokkades ter hoogte van de rug, bekken, benen, nek alsook  reflux, gezwollen voeten… etc. Na de bevallling kan osteopathie helpen met het opnieuw in evenwicht brengen van het moederlijk lichaam en de moeder verlossen van lichamelijke klachten die gepaard gaan met het zorgen voor de pasgeboren baby. 

Hoe gebeurt de behandeling?

Tijdens de eerste behandeling wordt er geluisterd naar het verhaal van de moeder met betrekking tot de aard van de klachten, het ontstaan ervan, de zwangerschap in het algemeen en de medische voorgeschiedenis.

Nadien wordt het lichaam in stand en in lig onderzocht en behandeld. Er wordt gekeken naar de houding van het bekken en de rug. Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam enorme veranderingen naarmate de baby groeit en het hormonenniveau in het lichaam verandert. De productie van het hormoon relaxine zorgt ervoor dat de gewrichten in het algemeen losser worden als voorbereiding op de bevalling. Dit in combinatie met de stijgende trek-en drukkracht van de baarmoeder op het bekken zorgt van een verhoogd risico op bekkeninstabiliteit en rugklachten.

Tijdens de behandeling worden zones van spanning en irritatie ter hoogte van het bekken en de rug ontspannen met zachte technieken.

Zones in het lichaam die centraal staan tijdens de behandeling  zijn het sacrum (heiligbeen), de wervelzuil (rug) en het diafragma (middenrif).

Sacrum

Tijdens de zwangerschap stijgt de druk op het sacrum (het bot dat zich bevindt achteraan tussen de 2 bekkenhelften). Dit kan lijden tot stijfheid ter hoogte van het sacrum hetgeen kan resulteren in klachten ter hoogte van de bilregio, beenpijn, liespijn, bekkenpijn, bekkeninstabiliteit, pijn ter hoogte van het schaambeen en lage rugpijn, zware benen en vochtophoping in het lichaam. Als osteopaat zijn we getraind in het losmaken van het sacrum met zachte specifieke technieken. We geven je ook lichte oefeningen mee voor thuis om terugkerende klachten te voorkomen.

Wervelzuil

Naarmate de zwangerschap vordert, verandert de houding van de rug en kunnen er zones van stijfheid en bewegingsvermindering ontstaan. De natuurlijke curve in de onderrug kan vergroten tijdens de zwangerschap door het veranderen van het lichaamszwaartepunt. Dit kan resulteren in een verhoogde compressie op de onderste ruggenwervels. Wanneer er voor een langere tijd gestaan of gezeten wordt kan de druk op de onderrug nog toenemen hetgeen kan lijden tot een volledige blokkade van de onderste ruggewervels. Ook de spieren rond de wervelzuil kunnen oververmoeid en gespannen geraken, hetgeen lijdt tot rugklachten. Tijdens de behandeling worden deze spanningen en blokkades opgespoord en losgemaakt met mobilisatie-,soft tissue- en manipulatietechnieken.

Diafragma

Het diafragma is een spier die de grens vormt tussen borstkas en buikholte, ze zorgt voor een diepe buikademhaling. Tijdens de zwangerschap kan er hier spanning ontstaan door het alsmaar groeien van de baby. Dit kan lijden tot klachten zoals pijn ter hoogte van de onderste ribben, reflux, constipatie, vochtophoping,  misselijkheid, pijn ter hoogte van de middenrug, etc… Een osteopaat is getraind in het voelen van de soepelheid van het diafragma en zal met zachte technieken ontspanning brengen.

 

Veel gebruikte technieken tijdens de behandeling

 • soft tissue technieken= zachte massage technieken om het spier-en bindweefsel te ontspannen.
 • mobilisatietechnieken=ritmische technieken om de mobiliteit van de gewrichten te verbeteren.
 • craniosacrale technieken= zachte aandachtige technieken om de spanning ter hoogte van sacrum en hoofd te verminderen en om de functie van bekken en rug te verbeteren.
 • manipulatietechnieken=snelle mobilisatie techniek (“kraken”in de volksmond genoemd)om een specifiek gewricht te deblokkeren.