Kinderen

 • Indicaties
 • Onderzoek & behandeling
 • Hoe verloopt een consultatie?
 • Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
Net als bij volwassenen kan osteopathie ook toegepast worden bij kinderen. Want zelfs in hun prille leventje kunnen kinderen al te maken krijgen met blokkades of letsels. Dit ten gevolge van kinderziektes en aandoeningen of een val tijdens het spelen.

In de geneeskunde gaat men ervan uit dat een kind geen kleine volwassene is en dit geldt ook in de osteopathie. Kinderen zijn nog volop in de groei en aan het ontwikkelen, zowel of fysiek als op mentaal vlak en dat vraagt voor elk kind een unieke aanpak. Een kind onder 12jaar wordt daarom ook nooit gemanipuleerd (gekraakt)!

Kinderen

 • concentratie en leerproblemen
 • gedragsproblemen
 • Immuniteit: allergie, astma, sinusitis, veelvoudige oorontstekingen, keelproblemen, …
 • hoofd-, buik en oorpijn
 • slaapstoornissen
 • onrust
 • ADD en ADHD
 • moeilijke spijsvertering en verstoorde stoelgang

De osteopaat benadrukt het lichaam in zijn totaliteit. Ook bij baby’s en kinderen werken we op verschillende systemen:

1. Pariëtaal systeem (bewegingssysteem):
hierin worden alle gewrichten onderzocht op hun mobiliteit.

2. Craniaal systeem:
er wordt gekeken op blokkades in schedel of hals waardoor baby’s onrustig kunnen zijn. 

3. Visceraal systeem:
het goed functioneren van de buikorganen wordt bekomen door een goede mobiliteit, doorbloeding en prikkeloverdracht vanuit het zenuwstelsel. Ritmische mobilisaties van de organen kunnen reeds een verlichting geven van de klacht.

Als osteopaat hebben we enkel een invloed op functionele problemen die ontstaan door bewegingsbeperkingen. Door middel van zachte technieken maakt de osteopaat deze probleemzone vrij. Structurele problemen behoren niet tot het werkdomein van de osteopaat. Bij een vermoeden van deze problematiek wordt uw kind doorverwezen naar de kinderarts.

Een behandeling begint met een uitgebreide anamnese over de klacht van het kindje en de algemene gezondheidstoestand. Er wordt tevens nagegaan hoe de zwangerschap verliep. Na een grondig lichamelijk onderzoek worden de gevonden letsels in relatie gebracht met de klacht. Deze bewegingsverliezen worden met zachte technieken behandeld.

Hoe sneller men de baby kan behandelen na de geboorte, hoe aangenamer de eerste levensmaanden zullen verlopen. De behandeling is moeilijker naargelang het kindje ouder wordt. Het is echter nooit te laat om met osteopathie te beginnen want in de kindertijd is het ontplooiingsproces het meest actief. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de problematiek bij het kind. Het volstaat meestal tussen 2 en 10 behandelingen uit te voeren om een gewenst resultaat te bekomen. Deze behandelingen volgen elkaar niet noodzakelijk snel op.

Bij de start van een behandeling gebeurt dit één keer wekelijks, in een latere fase kan er meer tijd tussen zitten.