Osteopathie

  • Wat is osteopathie?
  • Indicaties
  • Onderzoek & behandeling
  • Hoe verloopt een consultatie?
  • Hoeveel behandelingen nodig?
  • Werkt osteopathie preventief?
  • Wordt osteopathie terugbetaald?
  • Is een voorschrift van de arts nodig?

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manueel onderzoeks- en behandelingswijze van functiestoornissen in de mobiliteit van het bewegingsapparaat, van organen en weefsels van het lichaam.

De osteopathie onderzoekt de bewegingsmogelijkheid van al deze systemen en zoekt naar relaties met uw klacht.

Alles in het lichaam heeft een zekere mate van beweeglijkheid nodig om te kunnen functioneren. Als een orgaan of gewricht niet goed kan bewegen, kan het zijn functie niet goed uitvoeren en leidt het tot klachten van uiteenlopende aard. De behandelmethode van een osteopaat is gericht op het herstellen van de oospronkelijke bewegingen.

Indicaties

Osteopathie is er voor alle leeftijden (van Baby tot opgroeiend kind, pubers, volwassenen en ouderen). Een volledige lijst van de te behandelen klachten opsommen is onmogelijk. Je kunt voor heel uiteenlopende fysieke en psychische klachten terecht bij een osteopaat. Er zijn ook klachten die niet tot het behandeldomein van de osteopaat behoren. Een goede therapeut weet welke klachten hij wel én niet kan of mag behandelen en stuurt indien nodig door naar een gespecialiseerde arts of therapeut.

Om een indruk te geven van de mogelijkheden worden een aantal klachten opgesomd waarbij een osteopaat geconsulteerd wordt:

Volwassenen lees meer >

Baby’s lees meer >

Kinderen lees meer >

Hoe verloopt een consultatie?

Volwassenen

Komt u voor de eerste keer op afspraak, dan zullen wij u een aantal vragen stellen over uw huidige klachten en uw medische voorgeschiedenis. Op basis hiervan en op basis van eventuele medische verslagen zullen wij u informeren hoe we u kunnen helpen en hoeveel behandelingen dit vermoedelijk kan inhouden.

De behandeltijd is ongeveer 45minuten. Bij de behandeling worden manuele technieken gebruikt voor het losmaken van minder beweeglijke lichaamsstructuren. Deze technieken kunnen zijn: mobilisaties, manipulaties indien nodig en andere zachte technieken.

Naast de behandeling zelf zal uw osteopaat u trachten inzicht te geven in het ontstaan van uw klachten. Indien nodig geeft hij adviezen met betrekking tot uw voedings- en leefgewoonten. Zo kunt u zelf uw steentje bijdragen bij het streven naar een vitale gezondheid.

Het is belangrijk na een behandeling rust te houden en veel te drinken. Het lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Na de behandeling laten de weefsels hun afvalstoffen los. Hierdoor kunnen de klachten in het begin licht toenemen. Dit herstelt zich in de regel na enkele dagen.

Baby’s & Kinderen

Een behandeling begint met een uitgebreide anamnese over de klacht van het kindje en de algemene gezondheidstoestand. Er wordt tevens nagegaan hoe de zwangerschap verliep. Na een grondig lichamelijk onderzoek worden de gevonden letsels in relatie gebracht met de klacht. Deze bewegingsverliezen worden met zachte technieken behandeld.

Hoeveel behandelingen nodig?

Volwassenen

Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor recente letsels zijn 2 à 5 behandelingen vaak voldoende. Bij hardnekkige of langer bestaande klachten zullen er meer behandelingen nodig zijn voor er verandering optreedt.

Aangezien je lichaam na een behandeling tijd nodig heeft om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen 2 behandelingen van 1 week tot 3 weken of soms langer.

Baby’s & kinderen

Hoe sneller men de baby kan behandelen na de geboorte, hoe aangenamer de eerste levensmaanden zullen verlopen. De behandeling is moeilijker naargelang het kindje ouder wordt. Het is echter nooit te laat om met osteopathie te beginnen want in de kindertijd is het ontplooiingsproces het meest actief.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de problematiek bij het kind. Het volstaat meestal tussen 2 en 10 behandelingen uit te voeren om een gewenst resultaat te bekomen. Deze behandelingen volgen elkaar niet noodzakelijk snel op. Bij de start van een behandeling gebeurt dit één keer wekelijks, in een latere fase kan er meer tijd tussen zitten.

Werkt osteopathie preventief?

Osteopathie is zinvol bij preventie van allerlei klachten. Het is aan te raden één, tweemaal of meermaals per jaar langs te komen voor een preventieve controle en behandeling. Door af en toe preventief te behandelen zal de acute pijn vaak voorkomen kunnen worden en zal het aantal nodige osteopatische behandelingen tot een minimum beperkt blijven.

Wordt osteopathie terugbetaald?

Osteopathie wordt door de meeste ziekenfondsen gedeeltelijk terugbetaald. Enkel behandelingen bij erkende osteopaten worden terugbetaald. Afhankelijk van het ziekenfonds varieert dit van 5 tot 12 behandelingen per persoon, per jaar. Per consultatie wordt 10 tot 12,5 euro terugbetaald. Raadpleeg hiervoor uw ziekenfonds.

Is een voorschrift van de arts nodig?

Neen. Om een afspraak te maken met een osteopaat is er geen verwijzing van een arts vereist. Veiligheid staat bij osteopathie voorop. De osteopaat tracht een totaal overzicht te krijgen van uw gezondheidstoestand. Indien nodig zal hij contact opnemen met uw huisarts of behandelend specialist of u naar hen doorverwijzen.