Osteopathie

 • Wat is osteopathie?
 • Indicaties
 • Onderzoek & behandeling
 • Hoe verloopt een consultatie?
 • Hoeveel behandelingen nodig?
 • Werkt osteopathie preventief?
 • Wordt osteopathie terugbetaald?
 • Is een voorschrift van de arts nodig?

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manueel onderzoeks- en behandelingswijze van functiestoornissen in de mobiliteit van het bewegingsapparaat, van organen en weefsels van het lichaam.

De osteopathie onderzoekt de bewegingsmogelijkheid van al deze systemen en zoekt naar relaties met uw klacht.

Alles in het lichaam heeft een zekere mate van beweeglijkheid nodig om te kunnen functioneren. Als een orgaan of gewricht niet goed kan bewegen, kan het zijn functie niet goed uitvoeren en leidt het tot klachten van uiteenlopende aard. De behandelmethode van een osteopaat is gericht op het herstellen van de oospronkelijke bewegingen.

Indicaties

Osteopathie is er voor alle leeftijden (van Baby tot opgroeiend kind, pubers, volwassenen en ouderen). Een volledige lijst van de te behandelen klachten opsommen is onmogelijk. Je kunt voor heel uiteenlopende fysieke en psychische klachten terecht bij een osteopaat. Er zijn ook klachten die niet tot het behandeldomein van de osteopaat behoren. Een goede therapeut weet welke klachten hij wel én niet kan of mag behandelen en stuurt indien nodig door naar een gespecialiseerde arts of therapeut.

Om een indruk te geven van de mogelijkheden worden een aantal klachten opgesomd waarbij een osteopaat geconsulteerd wordt:

 • Rugpijnen: lumbago, spierspanningen, rugblokkades, discus hernia, arthrose …
 • Nekpijnen: torticollis (scheefstand van het hoofd) uitstralende schouderpijnen, nekblokkades, discus hernia, arthrose, whiplash …
 • Ledematen: pijn of stijfheid in heup-, knie-, voet-, schouder- (vb PSH, Frozen schoulder etc.), elleboog- (vb tenniselleboog, golferselleboog etc.) of handen (vb carpaal tunnel syndroom etc.) …
 • Hoofdpijnen: migraine, spanningshoofdpijn, kaakgewrichtspijnen, duizeligheid …
 • Sportletsels: overbelasting, peesontsteking, spierkrampen, spierscheuren, verstuikingen, kwetsuren …
 • Organen: slechte spijsvertering, oprispingen, maag- en darmproblemen, buikkrampen, klachten na operatie (littekenvorming, verklevingen) …
 • Neus – keel – oor: sinusitis, slijmen, oorontstekingen, oorsuizingen …
 • Urinair: blaasontstekingen, incontinentie …
 • Voeding: eetluststoornissen, reflux, obstipatie, diarree …
 • Psychisch/emotioneel: CVS (chronisch vermoeidheids syndroom), stress …
 • Bezenuwing: tintelingen, krachtsverlies, zenuwinklemmingen …
 • Hormonaal: menstruatiestoornissen …
 • Zwangere vrouwen en pas bevallen vrouwen
 • Klachten waarvan men zegt: “daar moet je mee leren leven”
Net als bij volwassenen kan osteopathie ook toegepast worden bij baby’s. Want zelfs in hun prille leventje kunnen baby’s al te maken krijgen met blokkades of letsels. Bij baby’tjes is dit vaak een gevolg van een zware bevalling of een verkeerde houding in de baarmoeder. Maar ook de typische kinderziektes en aandoeningen of een val tijdens het spelen kunnen bij kinderen blokkades veroorzaken.

In de geneeskunde gaat men ervan uit dat een kind geen kleine volwassene is en dit geldt ook in de osteopathie. Kinderen zijn nog volop in de groei en aan het ontwikkelen, zowel of fysiek als op mentaal vlak en dat vraagt voor elk kind een unieke aanpak. Een baby wordt daarom ook nooit gemanipuleerd (gekraakt)!

Baby’s

 • huilbaby’s
 • reflux
 • Schedelasymmetrie en voorkeurshouding ; afplatting van het schedeltje, overstrekking van het lichaam
 • torticollis (scheefstand van het hoofd)
 • darmkrampen, moeilijke stoelgang, diarree, overmatige winderigheid
 • slik- of zuigstoornissen
 • Motorische problemen: laattijdig of niet kruipen, moeilijk stappen, asymmetrische bewegingen, rug-/nekklachten …
 • onrust
 • slaapstoornissen
Net als bij volwassenen kan osteopathie ook toegepast worden bij kinderen. Want zelfs in hun prille leventje kunnen kinderen al te maken krijgen met blokkades of letsels. Dit ten gevolge van kinderziektes en aandoeningen of een val tijdens het spelen.

In de geneeskunde gaat men ervan uit dat een kind geen kleine volwassene is en dit geldt ook in de osteopathie. Kinderen zijn nog volop in de groei en aan het ontwikkelen, zowel of fysiek als op mentaal vlak en dat vraagt voor elk kind een unieke aanpak. Een kind onder 12jaar wordt daarom ook nooit gemanipuleerd (gekraakt)!

Kinderen

 • concentratie en leerproblemen
 • gedragsproblemen
 • Immuniteit: allergie, astma, sinusitis, veelvoudige oorontstekingen, keelproblemen, …
 • hoofd-, buik en oorpijn
 • slaapstoornissen
 • onrust
 • ADD en ADHD
 • moeilijke spijsvertering en verstoorde stoelgang

Onderzoek & behandeling

De osteopathie gaat uit van de holistische gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid is. Alle structuren zijn via de spierketens, het zenuwstelsel, de bloed- en de lymfecirculatie met elkaar verbonden. De osteopaat zal de patiënt dan ook in zijn totaliteit benaderen. Osteopathie baseert zich hierbij op de anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie..De osteopaat zal het probleem bij de oorzaak trachten aan te pakken. Vaak ligt de oorzaak van de klacht niet op de plaats waar de pijn wordt waargenomen.Zo kan bv. Een bewegingsbeperking van de 5de dorsale rugwervel via druk op de omliggende zenuwen naast rugpijn ook maagirritatie en/of verteringsproblemen veroorzaken.Een osteopaat onderzoekt dus niet alleen de regio waarin de klacht optreedt, maar het hele lichaam en gaat aan het werk daar waar hij de oorzaak aantreft, uitgaande van 3 systemen.

1. Pariëtaal systeem: het bewegingsapparaat, gevormd door botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels etc.

2. Visceraal systeem: de inwendige organen met hun bloedvaten, lymfevaten en zenuwen

3. Cranio-sacraal systeem: de schedel en wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het zenuwstelsel

De osteopaat richt zich steeds op de drie genoemde systemen want bewegingsvermindering in één van die systemen kan steeds de andere systemen beïnvloeden. Osteopathie is meer dan alleen de behandeling van de wervelkolom en de gewrichten: ook spieren, organen, zenuwstelsel en bloedvaten worden in de behandeling betrokken. De osteopaat benadert de mens als één geheel waarbij de wederzijdse interacties tussen de 3 grote systemen centraal staan. Op deze manier heeft een osteopathische behandeling effect op verschillende aspecten van het lichaam en kan een oplossing geboden worden voor diverse klachten.

De osteopaat benadrukt het lichaam in zijn totaliteit. Ook bij baby’s en kinderen werken we op verschillende systemen:

1. Pariëtaal systeem (bewegingssysteem):
hierin worden alle gewrichten onderzocht op hun mobiliteit.

2. Craniaal systeem:
er wordt gekeken op blokkades in schedel of hals waardoor baby’s onrustig kunnen zijn.

3. Visceraal systeem: 
het goed functioneren van de buikorganen wordt bekomen door een goede mobiliteit, doorbloeding en prikkeloverdracht vanuit het zenuwstelsel. Ritmische mobilisaties van de organen kunnen reeds een verlichting geven van de klacht.Als osteopaat hebben we enkel een invloed op functionele problemen die ontstaan door bewegingsbeperkingen. Door middel van zachte technieken maakt de osteopaat deze probleemzone vrij. Structurele problemen behoren niet tot het werkdomein van de osteopaat. Bij een vermoeden van deze problematiek wordt uw kind doorverwezen naar de kinderarts.

Hoe verloopt een consultatie?

Volwassenen

Komt u voor de eerste keer op afspraak, dan zullen wij u een aantal vragen stellen over uw huidige klachten en uw medische voorgeschiedenis. Op basis hiervan en op basis van eventuele medische verslagen zullen wij u informeren hoe we u kunnen helpen en hoeveel behandelingen dit vermoedelijk kan inhouden.

De behandeltijd is ongeveer 45minuten. Bij de behandeling worden manuele technieken gebruikt voor het losmaken van minder beweeglijke lichaamsstructuren. Deze technieken kunnen zijn: mobilisaties, manipulaties indien nodig en andere zachte technieken.

Naast de behandeling zelf zal uw osteopaat u trachten inzicht te geven in het ontstaan van uw klachten. Indien nodig geeft hij adviezen met betrekking tot uw voedings- en leefgewoonten. Zo kunt u zelf uw steentje bijdragen bij het streven naar een vitale gezondheid.

Het is belangrijk na een behandeling rust te houden en veel te drinken. Het lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Na de behandeling laten de weefsels hun afvalstoffen los. Hierdoor kunnen de klachten in het begin licht toenemen. Dit herstelt zich in de regel na enkele dagen.

Baby’s & Kinderen

Een behandeling begint met een uitgebreide anamnese over de klacht van het kindje en de algemene gezondheidstoestand. Er wordt tevens nagegaan hoe de zwangerschap verliep. Na een grondig lichamelijk onderzoek worden de gevonden letsels in relatie gebracht met de klacht. Deze bewegingsverliezen worden met zachte technieken behandeld.

Hoeveel behandelingen nodig?

Volwassenen

Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor recente letsels zijn 2 à 5 behandelingen vaak voldoende. Bij hardnekkige of langer bestaande klachten zullen er meer behandelingen nodig zijn voor er verandering optreedt.

Aangezien je lichaam na een behandeling tijd nodig heeft om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen 2 behandelingen van 1 week tot 3 weken of soms langer.

Baby’s & kinderen

Hoe sneller men de baby kan behandelen na de geboorte, hoe aangenamer de eerste levensmaanden zullen verlopen. De behandeling is moeilijker naargelang het kindje ouder wordt. Het is echter nooit te laat om met osteopathie te beginnen want in de kindertijd is het ontplooiingsproces het meest actief.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de problematiek bij het kind. Het volstaat meestal tussen 2 en 10 behandelingen uit te voeren om een gewenst resultaat te bekomen. Deze behandelingen volgen elkaar niet noodzakelijk snel op. Bij de start van een behandeling gebeurt dit één keer wekelijks, in een latere fase kan er meer tijd tussen zitten.

Werkt osteopathie preventief?

Osteopathie is zinvol bij preventie van allerlei klachten. Het is aan te raden één, tweemaal of meermaals per jaar langs te komen voor een preventieve controle en behandeling. Door af en toe preventief te behandelen zal de acute pijn vaak voorkomen kunnen worden en zal het aantal nodige osteopatische behandelingen tot een minimum beperkt blijven.

Wordt osteopathie terugbetaald?

Osteopathie wordt door de meeste ziekenfondsen gedeeltelijk terugbetaald. Enkel behandelingen bij erkende osteopaten worden terugbetaald. Afhankelijk van het ziekenfonds varieert dit van 5 tot 12 behandelingen per persoon, per jaar. Per consultatie wordt 10 tot 12,5 euro terugbetaald. Raadpleeg hiervoor uw ziekenfonds.

Is een voorschrift van de arts nodig?

Neen. Om een afspraak te maken met een osteopaat is er geen verwijzing van een arts vereist. Veiligheid staat bij osteopathie voorop. De osteopaat tracht een totaal overzicht te krijgen van uw gezondheidstoestand. Indien nodig zal hij contact opnemen met uw huisarts of behandelend specialist of u naar hen doorverwijzen.