Over Fara

Fara groeide op in Alsemberg en woont in Sint-Genesius-Rode. In 2009 behaalde ze met onderscheiding haar titel als Osteopaat D.O. aan de I.A.O. (The International Academy of Ostheopathy), te Gent. Zij studeerde ook af aan de University of Wales en behaalde er een Bachelor in Science Honours diploma in Osteopathy.

Tijdens haar behandelingen werkt Fara voornamelijk op een structurele manier en gebruikt viscerale en craniale technieken daar waar nodig. Ze gebruikt ook dry needling (hiervoor heeft ze een tweejarige postgraduate opleiding gevolgd in Myofasciale therapie). Fara vindt het belangrijk om de oorzaak van klachten te vinden en om te werken op de symptomen zelf. Ze hecht ook veel aandacht aan het achterhalen waarom klachten ontstaan zijn en aan het geven van advies om een wederkeren van dezelfde klachten te voorkomen.

In haar vrije tijd geniet Fara van sporten zoals lopen en tennissen. Zij heeft aan verschillende marathons meegelopen de afgelopen jaren. Fara is geïnteresseerd in het behandelen van sportletsels en heeft de prestigieuze driejarige postgraduate opleiding in sportosteopathie gevolgd. Fara behandelt patiënten van alle leeftijden (ook het verzorgen van zwangere vrouwen en baby’s & kinderen). Ze is verder ook heel actief geweest in de politieke wereld van osteopathie.

Verder is zij lid van de Beroepsvereniging van de Belgische osteopaten (BVBO). Jaarlijks volgt zij diverse bijscholingscursussen in het kader van permanente vorming.

In 2005 behaalde Fara haar diploma “Aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau II” en het diploma “Multidisciplinaire basisvorming voor preventieadviseurs” aan de Masteropleiding Arbeidsorganisatie & Gezondheid, EHSAL, Brussel.

D.O. betekent ‘Diplomated Osteopath’ wat garant staat voor een goed, degelijk opgeleid osteopaat.
B.Sc betekent ‘Bachelor of Science’. Dit is een europees erkend diploma.
BVBO staat voor ‘Beroepsvereniging van de Belgische Osteopaten’. Een beroepsvereniging van osteopaten die de belangen van gediplomeerde osteopaten (D.O.) behartigt en verdedigt; http://osteopathie.be/nl

Nascholingscursussen