Sporters

Na het volgen van een prestigieuze tweejarige opleiding in de sportosteopathie, heeft Fara haar postgraduaat als Sportosteopaat gehaald in 2016. Een goede verzorging van het lichaam is minstens even, zoniet belangrijker dan bewegen en sporten.

Bewegen en sporten is gezond. Sommigen doen het voor een fit en goed gevoel of voor de gezelligheid en een ander verdient er zijn brood mee. Sporten is een ideale manier om de belastbaarheid van je lichaam te vergroten. Maar sporten is ook een belasting voor het lichaam. Verder gaan dan je lichaam aankan, veroorzaakt overbelastingsletsels. Bij intensieve sporters kan een kleine lichamelijke beperking een verstoring in de beweging geven en de prestaties beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk om een blessure te voorkomen of snel te verhelpen.

 • Sport osteopathie
 • Indicaties
 • Sport blessures
 • Voeding en tips
 • Posttraumatisch
 • Oude letsels
 • Werkt sportosteopathie preventief?

Osteopathie, als aanvulling op de bestaande zorg voor de sporter

Steeds meer (top)sporters maken gebruik van de ondersteuning van een osteopaat. Niet alleen om beter te kunnen presteren, maar ook om sneller en vollediger te kunnen herstellen van een inspanning of blessure. Wanneer je tijdens de rustfase niet voldoende kans krijgt of neemt om te herstellen dan is bij de volgende inspanning het lichaam een stukje zwakker. En als je lichaam niet voldoende herstelt wordt de kans op blessures groter. Redenen waardoor je niet goed herstelt zijn bijvoorbeeld:  te weinig tijd nemen om te rusten na een inspanning, te zwaar trainen en/of het nemen van verkeerde voeding. Een osteopaat gaat bij sportletsel fundamenteel anders te werk dan een fysiotherapeut, een manueel therapeut of een chiropractor. Hij evalueert en verbetert de spanning en beweeglijkheid van het gehele lichaam, dus ook van de organen, de botstukken van de schedel en de bindweefselvliezen die elke structuur in het lichaam verbinden.

Een osteopaat gespecialiseerd in sport gaat nauwkeurig de bewegingen analyseren die voor de specifieke sport van belang zijn. Vanuit deze noodzakelijke bewegingen kan hij afleiden welke krachten een letsel zouden kunnen uitlokken.  Het doel van de osteopaat is de sporter mechanisch in optimale conditie te brengen door zijn lichaamsrestricties te behandelen, hem oefeningen aan raden die zijn algemene lichaamsstabiliteit verbeteren (core stability) en eventueel hulpmiddelen aanraden om overbelasting te voorkomen.

Typische klachten bij sporters zijn liesproblemen, schouderklachten en rugpijnen. Wist u dat buikpijn en problemen met de darmen regelmatig veroorzakers zijn van rugklachten en dat deze op hun beurt andere blessures kunnen uitlokken? De focus van de osteopaat bij de sporter is op de totale mens gericht en niet alleen op de blessure. Betekent dit dat andere behandelaars overbodig zijn? Integendeel, een goed oordeel over het lokale probleem, de blessure, blijft essentieel en verdient alle aandacht. Daarom is osteopathie goed te combineren met een behandeling door een sportarts of een fysiotherapeut of met sportmassage.

De sporter verdient het beste: een analyse van het lokale probleem en een visie op de sporter als gehele mens. Zo wordt de sporter sneller weer fit, blijft de gezelligheid tijdens het sporten en kan de sporter meer presteren.

Indicaties

 • Chronische achillespeesontsteking
 • Liesproblemen
 • Tendinitis: vb. adductorentendinitis, tenniselleboog, golferselleboog,…
 • Hoofdpijn: vaak bij wielrenners,…
 • Schouderklachten: schouderinstabiliteit, tendinose rotator cuff, supraspinatus syndroom, frozen shoulder, bursitis,…
 • Lage rugklachten: tgv overbelaste spieren, lumbaal instabiliteit (overbelasting op discus/facet door extreme rotatie )…
 • Nekproblemen: vaak bij wielrenners,…
 • Jumpers knee
 • Pubalgie
 • Tendinopathie: vb patella-tendinopathie, achilles-tendinopathie, rotator cuff-tendinopathie,…
 • Bursitis: vb bursitis trochanterica, bursitis subacromialis, bursitis subdeltoidea,…
 • Fascia plantaris: vaak bij wielrenners,…
 • Artrose AC gewricht
 • Metatarsalgie
 • Verrekking/scheur spier: vb kuispier, hamstrings,…
 • Scheenbeenirritatie: scheenbeenvliesontsteking,…
 • Enkeldistorsie/verstuiking

Sport blessures

Een sportblessure kan op verschillende plaatsen in het lichaam ontstaan. Meestal daar waar de sporter zijn lichaam het meest belast. Klassiek wordt dit altijd gekoppeld aan een overbelasting. Uiteraard klopt dit, maar er is vaak meer aan de hand dan enkel de overbelasting op zich.

Toch zijn er heel wat situaties waarbij sporters herhaaldelijke blessures krijgen, ondanks ze de nodige rust inbouwen. Dit zijn vaak de blessures waarbij je verder moet denken dan een lokale belasting. Het kan namelijk zijn dat een spier zich anders gaat gedragen, doordat er een gewricht niet goed beweegt of niet voldoende mobiel is (bv het bekken of de voet). Als het bekkengewricht bv naar voor geblokkeerd zit, komt de hamstring (spier achteraan het been) op overrek. Vergelijk het met een elastiek die té hard op spanning staat. Als zo’n spier te lang op overrek staat, kan het perfect zijn dat deze begint te ontsteken of kleine scheurtjes begint te vertonen. Lokale behandeling of massage van deze spier, zonder te kijken naar de beweeglijkheid van het bekken, is dan zinloos en geeft slechts een tijdelijk succes.

Ook liespijn is een veel voorkomend probleem bij sporters. Naast de klassieke oorzaken zoals een spierscheur, overbelasting of een liesbreuk, bestaan er heel wat andere problemen die verantwoordelijk kunnen zijn voor deze klacht. Een letselketen die vaak terugkomt, is een mobiliteitstekort tussen het schuifvlak van de nier en de heupbuiger. Dit kan bv komen door te weinig vochtinname, littekenweefsel na een operatie maar ook door een mechanisch trauma op de nierstreek(bv bij basketbalspelers door repetitief te springen of door een trauma op de rug). De behandeling zal erin bestaan om eerst deze blokkade thv de nier los te maken met enkele technieken, waardoor de heupbuiger terug kan ontspannen en vervolgens de rug en bekkenregio vrij te maken.

Nekproblemen bij voetballers zijn ook veelvoorkomend. Ze kunnen ontstaan door een trauma op het voorhoofd door te koppen. Maar evengoed ook door een verstuiking van de enkel waarbij de statiek van het lichaam zich aanpast en de nek moet compenseren om het lichaam in evenwicht te houden.

Soms is de oorzaak dus lokaal en gemakkelijk te vinden, maar niet altijd. Het is de taak van de osteopaat om te zoeken waar de primaire oorzaak zit van een terugkerende klacht/ontsteking/overbelasting.

Eén van de redenen waarom heel wat sporters de weg naar osteopathie hebben gevonden, is omdat ze veel sneller van hun klachten af geraken. Ook het preventief onderhouden van het lichaam wordt in de sport als heilzaam gevonden. Met enkele behandelingen per jaar kun je namelijk heel wat leed voorkomen. Door alles soepel te houden in de drie systemen (musculo-sceletaal, visceraal en craniaal), blijft het lichaam goed compenseren en kan je het maximum van je lichaam verlangen. Van zodra er ergens een beperking zit, verlies je altijd draagkracht en dat is nu voor een sporter net van groot belang.

Osteopathie is een geschikte aanvulling bij je trainingen en andere therapieën om je lichaamsrestricties te behandelen, je lichaamsbelasting in te schatten en om blessures die blijvend terug keren te behandelen en voorkomen.

Voeding en tips

Ook een goede lifestyle inzake voeding is van cruciaal belang als sporter. Afhankelijk van het probleem zal de osteopaat mogelijks voedingsadvies geven. We ‘beperken’ ons dus niet enkel tot het corrigeren van mechanische problemen maar denken ook in functie van het presteren op alle vlakken.

Posttraumatisch

Een elleboog tegen de schedel, een val op de schouder, …. Deze letsels kunnen het gehele lichaam uit balans brengen en letsels op afstand veroorzaken. Vele professionele spelers beseffen dit al en komen op consult kort na een trauma.

Oude letsels

Onderzoek toont aan dat oude letsels de grootste risicofactor zijn voor nieuwe blessures. Dit kan een vergeten verstuiking zijn, een litteken, een sluimerende ontsteking of zoals vaak een verborgen kaakprobleem. Elke sporter mist door oude letsels – die vaak al jaren aanwezig zijn – ten minste 5% van zijn totale potentieel. Dit veroorzaakt misschien niet onmiddellijk klachten, maar vraagt wel een voortdurende compensatie.

De osteopaat spoort deze oude letsels die nog geen klachten geven op en corrigeert deze. Kortom, een osteopatische check-up maakt dus elke sporter sterker.

Werkt sportosteopathie preventief?

Ook preventief een osteopaat consulteren, loont zich. Klachten of blessures zijn vrijwel altijd een optelsom van factoren. De osteopathie heeft een unieke kijk op het ontstaan van klachten en blessures. Vaak kan de osteopaat aan de compensaties van het lichaam merken dat er zich klachten aan het ontwikkelen zijn. Zoveel mogelijk van die factoren preventief behandelen, voorkomt klachten en maakt elke sporter sterker.