Volwassenen

 • Indicaties
 • Onderzoek & behandeling
 • Hoe verloopt een consultatie?
 • Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Indicaties

 • Rugpijnen: lumbago, spierspanningen, rugblokkades, discus hernia, arthrose …
 • Nekpijnen: torticollis (scheefstand van het hoofd) uitstralende schouderpijnen, nekblokkades, discus hernia, arthrose, whiplash …
 • Ledematen: pijn of stijfheid in heup-, knie-, voet-, schouder- (vb PSH, Frozen schoulder etc.), elleboog- (vb tenniselleboog, golferselleboog etc.) of handen (vb carpaal tunnel syndroom etc.) …
 • Hoofdpijnen: migraine, spanningshoofdpijn, kaakgewrichtspijnen, duizeligheid …
 • Sportletsels: overbelasting, peesontsteking, spierkrampen, spierscheuren, verstuikingen, kwetsuren …
 • Organen: slechte spijsvertering, oprispingen, maag- en darmproblemen, buikkrampen, klachten na operatie (littekenvorming, verklevingen) …
 • Neus – keel – oor: sinusitis, slijmen, oorontstekingen, oorsuizingen …
 • Urinair: blaasontstekingen, incontinentie …
 • Voeding: eetluststoornissen, reflux, obstipatie, diarree …
 • Psychisch/emotioneel: CVS (chronisch vermoeidheids syndroom), stress …
 • Bezenuwing: tintelingen, krachtsverlies, zenuwinklemmingen …
 • Hormonaal: menstruatiestoornissen …
 • Zwangere vrouwen en pas bevallen vrouwen
 • Klachten waarvan men zegt: “daar moet je mee leren leven”

Onderzoek & behandeling

De osteopathie gaat uit van de holistische gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid is. Alle structuren zijn via de spierketens, het zenuwstelsel, de bloed- en de lymfecirculatie met elkaar verbonden. De osteopaat zal de patiënt dan ook in zijn totaliteit benaderen. Osteopathie baseert zich hierbij op de anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie..

De osteopaat zal het probleem bij de oorzaak trachten aan te pakken. Vaak ligt de oorzaak van de klacht niet op de plaats waar de pijn wordt waargenomen.

Zo kan bv. Een bewegingsbeperking van de 5de dorsale rugwervel via druk op de omliggende zenuwen naast rugpijn ook maagirritatie en/of verteringsproblemen veroorzaken.

Een osteopaat onderzoekt dus niet alleen de regio waarin de klacht optreedt, maar het hele lichaam en gaat aan het werk daar waar hij de oorzaak aantreft, uitgaande van 3 systemen.

1. Pariëtaal systeem: het bewegingsapparaat, gevormd door botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels etc.

2. Visceraal systeem: de inwendige organen met hun bloedvaten, lymfevaten en zenuwen

3. Cranio-sacraal systeem: de schedel en wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het zenuwstelsel

De osteopaat richt zich steeds op de drie genoemde systemen want bewegingsvermindering in één van die systemen kan steeds de andere systemen beïnvloeden. Osteopathie is meer dan alleen de behandeling van de wervelkolom en de gewrichten: ook spieren, organen, zenuwstelsel en bloedvaten worden in de behandeling betrokken. De osteopaat benadert de mens als één geheel waarbij de wederzijdse interacties tussen de 3 grote systemen centraal staan. Op deze manier heeft een osteopathische behandeling effect op verschillende aspecten van het lichaam en kan een oplossing geboden worden voor diverse klachten.

Hoe verloopt een consultatie?

Komt u voor de eerste keer op afspraak, dan zullen wij u een aantal vragen stellen over uw huidige klachten en uw medische voorgeschiedenis. Op basis hiervan en op basis van eventuele medische verslagen zullen wij u informeren hoe we u kunnen helpen en hoeveel behandelingen dit vermoedelijk kan inhouden.

De behandeltijd is ongeveer 45minuten.

Bij de behandeling worden manuele technieken gebruikt voor het losmaken van minder beweeglijke lichaamsstructuren. Deze technieken kunnen zijn: mobilisaties, manipulaties indien nodig en andere zachte technieken.Naast de behandeling zelf zal uw osteopaat u trachten inzicht te geven in het ontstaan van uw klachten. Indien nodig geeft hij adviezen met betrekking tot uw voedings- en leefgewoonten. Zo kunt u zelf uw steentje bijdragen bij het streven naar een vitale gezondheid.

Het is belangrijk na een behandeling rust te houden en veel te drinken. Het lichaam heeft tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Na de behandeling laten de weefsels hun afvalstoffen los. Hierdoor kunnen de klachten in het begin licht toenemen. Dit herstelt zich in de regel na enkele dagen.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor recente letsels zijn 2 à 5 behandelingen vaak voldoende. Bij hardnekkige of langer bestaande klachten zullen er meer behandelingen nodig zijn voor er verandering optreedt.

Aangezien je lichaam na een behandeling tijd nodig heeft om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen 2 behandelingen van 1 week tot 3 weken of soms langer.